Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z partnerem – firmą GRAS z Korzybia organizuje bezpłatne szkolenia dla osób młodych w wieku 18-29 lat 

ZDZ w Słupsku i firma GRAS realizują projekt skierowany do osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pt.„Tak, idę do pracy”. Projekt jest realizowany w terminie 01.10.2017 do 30.11.2018. 

Uczestnikami projektu mogą być, tylko i wyłącznie osoby młode, w wieku od 18 lat do 29 r. ż., w szczególności:

 Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupska. Uczestnikami mogą być osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie).

Oferta projektu obejmuje:

W ramach projektu zapewniamy:

Informacje nt. uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57, pokój 105-107 (tel. 059 845 27 27 w. 412), www.zdz.slupsk.pl.