Firma GRAS PPPH realizuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.