Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „GRAS” pragnie poinformować, że zrealizowało projekt pt.:  „Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 ( www.poig.gov.pl ):

Oś priorytetowa 4:  Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3:  Kredyt technologiczny

Numer umowy: POIG.04.03.00-00-163/11-00

W wyniku realizacji projektu nastąpiło wdrożenie nowej technologii sposobu wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych oraz rozpoczęto produkcjęhydrantów wodno-pianowych ze specjalistyczną uszczelka w korpusie szafy (HWP-33) 
i udoskonalonych hydrantów przy zastosowaniu blach dekoracyjnych.

Instytucje zaangażowane:

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka