Przedsiębiorstwo PPPH GRAS realizuje Projekt dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod pod tytułem:

 PROMOCJA HYDRANTÓW PRZEZ FIRMĘ PPPH GRAS PIOTR GRABOWSKI NA TARGACH FEUER TRUTZ ORAZ INTERSHUTZ SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA

organizowany przez grantodawcę – Agencję Rozwoju Pomorza S.A., realizującą projekt grantowy o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa OsiPriorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.