„Wzrost konkurencyjności firmy Gras dzięki innowacyjnym zmianom

i wprowadzeniu na rynek nowych produktów i usług”

UDA-RPPM.01.01.02-00-050/08-00 

BENEFICJENT: Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013