Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego

REJESTRACJA

12 -13 października 2022
IX edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego
– Schrack Seconet i Partnerzy.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, firma Schrack Seconet Polska we współpracy z Partnerami projektu: Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego, które odbędą się w dniach: 12 – 13 października 2022, informuje o rozpoczęciu procesu rejestracyjnego.

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z nowym, atrakcyjnym programem imprezy, której celem jest przekazanie uczestnikom rynku budowlanego oraz systemów bezpieczeństwa − ważnych treści merytorycznych z zakresu zmian w prawie, kierunków rozwoju branży, najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele zmian szczególnie w sposobie planowania, projektowania i realizowania inwestycji. Wielu producentów wprowadziło na rynek innowacyjne rozwiązania mające zastosowanie szczególnie w czasach pandemicznych, kiedy duży nacisk wywierany jest na ograniczenie kontaktu firm serwisujących z użytkownikami obiektu. Dwa dni merytorycznych spotkań będą doskonałą okazją do zapoznania się ze wszystkimi rynkowymi nowościami, z aktualnymi wytycznymi i dobrymi praktykami w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa. Tak jak w latach ubiegłych, zostanie szczegółowo omówione współdziałanie systemów bezpieczeństwa i instalacji technicznych dla różnych typów zagrożeń w obiektach budowlanych – zostaną przeanalizowane studia przypadków przedstawiające dokładne zalecenia dla projektantów, instalatorów, inwestorów i użytkowników w zakresie integracji systemów bezpieczeństwa. Zespoły ekspertów dokonają analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia. W ramach analizy studiów przypadków zostanie zaprezentowany pokaz zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowaniem będzie komentarz ekspercki każdego studium przypadku. Do grona specjalistów dołączą w tym roku kolejni eksperci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ochrony ludzi i mienia oraz ubezpieczycieli. W drugiej połowie każdego dnia wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach warsztatowych poszczególnych Partnerów tegorocznego spotkania.

IX edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, w Windsor Palace Hotel & Conference Center, Jachranka 75 nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy, 05-140 Serock. Początek spotkania zaplanowano na godz. 08:00 – uruchomienie rejestracji (12.10.2022), zakończenie około godziny 17:30 (13.10.2022).

Organizatorzy informują, że rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie online – wszystkie szczegóły dotyczące spotkania (zaproszenie, plan merytoryczny, plan warsztatów poszczególnych producentów oraz link do rejestracji online) są dostępne na stronie: wydarzenia.schrack-seconet.pl oraz na stronach Partnerów projektu.

Przed zapisem na tegoroczną edycję konieczna jest REJESTRACJA w domenie: wydarzenia.schrack-seconet.pl. Umożliwi ona uczestnikom łatwiejszy dostęp do wydarzeń i zapisów w przyszłości.

Formularze rejestracyjne będą przyjmowane najpóźniej do dnia: 3 października 2022.

Liczba miejsc na szkoleniu, jak również miejsc noclegowych ograniczona!

O zamknięciu listy organizatorzy będą informować na bieżąco.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

Osoby do kontaktu:
Marta Nowak – Dyrektor Marketingu

 

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRON SPECJALNY:

PATRONI MEDIALNI: